Kết quả bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở tiểu bang Colorado của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ

March 14, 2024 by No CommentsTheo tin Colorado Secretary of State

Unofficial Results

Last updated: Thursday, March 14, 2024, 1:41:12 PM

https://results.enr.clarityelections.com/CO/119943/web.317647/#/summary